ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χιλιάκις χίλια

όρος ο οποίος δηλώνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000).

6