ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φύσις

ονομάζεται το συνάθροισμα των σωμάτων του κό­σμου.

2