ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φύσις

όρος που δηλώνει όλα τα σώματα τα οποία υπάρ­χουν στον κόσμο.

1