ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φλογογόνον

είδος αέρα που όταν ενωθεί με το θερμοξυγόνο προξε­νεί φλόγα και πυρ. Βγάζουμε τον αέρα αυτόν αν βάλουμε σε μια φιάλη ρινίσματα μετάλων, ύδωρ, θειικό οξύ, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πυρ και θέρμη. Ο αέρας αυτός είναι πολύ ελαφρότερος του ατμοσφαιρικού, με αναλογία 1/15. Με τον αέρα αυτό οι γυναίκες της Ευρώπης κατασκευάζουν τις αεροστατικές εκείνες μηχανές με τις οποίες ανεβαίνουν στον ουρανό πλέοντας στην ατμόσφαιρα σαν βασιλικοί μέλανες αε­τοί. (σημ.: αέρας εμπλουτισμένος με υδρογόνο λόγω επίδρασης οξέος σε μέταλα.)

108