ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υγρόμετρον

το όργανο με το οποίο γνωρίζουμε την ξηρασία και υγρότητα των ανέμων.

114