ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Τρωγλοδυτική

η παράλια περιοχή του Αραβικού Κόλπου, όπου κα­τοικούσαν οι τρωγλοδύτες εντός σπηλαίων.

66