ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ταμάρινδος ινδική

ανήκει στα ιατρικά φυτά. Είναι ένα αρκετά μεγάλο δένδρο που φυτρώνει στις Aνατολικές και Δυτικές Ινδίες, στην Αφρική και στα μεσημβρινά μέρη της Φράνσας. Έχει μικρά φύλα, όμοια με αυτά της γα-λατσίδας, λευκοκίτρινα άνθη και μακριούς παχείς λοβούς, που περιέχουν παχεία και υπομέλανη εντεριώνη (μαλακό εσωτερικό του βλαστού) στην οποία βρίσκο­νται οι σπόροι. Την εντεριώνη αυτή που έχει νόστιμη οξυνότητα, τη μεταχειρίζο­νται τα φαρμακοπωλεία ως ωφελιμότατο ιατρικό και τα ταμπακουργεία για την κατασκευή ζωμού του ταμπάκου. Καλύτεροι θεωρούνται οι ταμαρίνδιοι λοβοί των Ανατολικών Ινδιών. Οι Ινδοί τους συλέγουν ώριμους και τους στεγνώνουν στον ήλιο, τους βάζουν μετά σε βαρελάκια ή μικρά κιβώτια και τους πωλούν. Εμείς τους λαμβάνουμε κυρίως από τους Άγλους. Με αυτούς γίνεται αξιόλογο εμπόριο. (σημ.: οξυφοίνιξ.)

1-2