ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ροπές (ωθήσεις)

οι ενέργειες των σωμάτων στα μηχανικά όργανα. Ενεργούν δε στα μηχανικά όργανα άνθρωποι, ζώα, ύδωρ κ.α.

128