ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πρώτος μεσημβρινός

η εκλογή του πρώτου μεσημβρινού είναι αυθαίρετη. Οι Γάλοι κατά διαταγή του βασιλέως Λοϊζου του ιγ´ (Λουδοβί­κου ΙΓ´) το 1634 λαμβάνουν ως πρώτο μεσημβρινό αυτόν που περνά πάνω από τη Σιδηράν Νήσον την δυτικωτέραν των Καναρίων. Σήμερα όμως όλοι οι ναύτες της Γαλίας θεωρούν ως πρώτο μεσημβρινό εκείνο που περνά από τον αστρονομικό πύργο του Παρισίου. Οι Άγλοι θεωρούν ως πρώτο μεσημβρινό αυτόν που περνά από τη Λόνδρα ή από το Ακρωτήριο Λεζάρ. Οι Ολανδοί αυτόν που περνά από το Πίκον της Τενερίφας (Αφρική), το υψηλότερον όρος του κόσμου, οι δε Ισπανοί αυτόν που περνά από τας νήσους του Κόρβο και του Φλώρ, δύο νησιά των Αζορών.

151-152