ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άνθρωπος

νους που διαθέτει έμψυχο και ζωτικό σώμα.

343