ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλάγιον ημίτονον

η ευθεία γραμμή που περιλαμβάνεται μεταξύ του ορθού ημιτόνου και της περιφέρειας του κύκλου. Ονομάζεται το πλάγιο ημίτο­νο και οϊστός [αρχαίος εληνικός όρος, και κατά την αττική διάλεκτο οιστός, που σημαίνει: ο έχων τρεις ακίδας, τριγλώχιν, ο έχων μακράς και οξείας γωνιώσεις].

394