ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ουσία μεταφυσικώς

εκείνο το οποίο πρώτο και γενικότερο μπορούμε να γνωρίσουμε στο ον. Αποτελεί κυριότερη ιδιότητα της υπόστασης στην οποία ανάγονται και όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες. Αυτή περιέχει το λόγο όλων όσων πραγματικά υπάρχουν στο ον ή είναι δυνατόν να ενυπάρχουν σ’ αυτό. Όλοι οι φιλό­σοφοι αποδέχονται την ιδέα αυτή και μόνο φαινομενικά διαφέρουν οι ορισμοί τους.

315-318