ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Μικρά Σχολή Μελίτης.
Μελίτη (Μάλτα).
1822-1823.
Μιχαήλ Σαλβάλος Αλέξανδρος Πασπάτης,ως το 1823, μετά ιατροφιλόσοφος Αστέριος Θεολογίδης,1827-1830.
(1) [Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, σ. 749]. (2) Το 1822 κατέφυγαν πολλοί Χιώτες μετά την καταστροφή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.