ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Πίζης.
Πίζα.
Τέλος 17ου αιώνα.
Άρρενες:120 Θήλεις: 20

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.