ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φλωρεντίας
Φλωρεντία
Μετά το 1472, πριν το 1515
Ιάνος Λάσκαρις ο Ρυνδακηνός (1445–1549)
Υπάρχει ο εναρκτήριος λόγος [Henry Vast, de vita et operibus Jani Laskaris, Paris 1878, 32 εξ.].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.