ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Γόγγου.
Γόγγος ή Τζέντζες, (Gyöngyös).
Μέσα 18ου αιώνα.
Αναστάσιος Μουσπινιώτης εξ Ιωαννίνων,πρώτος διδάσκαλος μετά το 1765, (†1801), [Λάμπρος ό.π.], [Ζαβίρας 199–201], [Γεδεών ΕΑ, 1916 ΛΣΤ΄115].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.