ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βιέννης
Βιέννη
19 Μαΐου 1804
Καισαρικό Διάταγμα (με την εποπτεία της Κυβέρνησης) [Γεδεών Ε.Α., 1916, σ.171 εξ.].
1804-θάνατο Ευγένιου Ζωμαρίδη.
Αδερφοί Καπετανάκη [Παλλαντίδης, ’εν τω “υπομνήματι ιστορικώ περί της αρχής και ακμής του εν Βιέννη ελληνικού συνοικισμού”, Βιέννη 1845]. Θεαγένης Λιβαδάς, μετά το 1870.
Νεόφυτος Δούκας, 1804-1808, και ιερέας, († 28-12-1845) Διονύσιος Φασλής Γεώργιος Ρουσιάδης Διονύσιος Πελοποννήσιος σύγκελλος Στυλιανός Σπάθης Σμυρναίος, είχε σπουδάσει ιατρική Κρης Μισαήλ Αποστολίδης, 1820 Εμμανουήλ Παπάς ο Σερραίος Αθανάσιος Σταγειρίτης Δημήτριος Δάρβαρης Στέφανος Κομητάς, 1820 αρχιμανδρίτης Αβράμιος Αγγελάτος, 1820 αδελφοί Καπετανάκη, 1820 Μιχαήλ Βογιατζής, 1820 αρχιμανδρίτης Αρσένιος, 1820 Γρηγόριος Καλαγάνης, 1811- . Αναστάσιος Λευκίας Ευθύμιος Οικονομίδης Τρικκεύς, 1835 Νικόλαος Αργυριάδης Σιατιστεύς, 1835 Θεαγένης Λιβαδάς, 1870-1920. Ευγένιος Ζωμαρίδης Ηπειρώτης Δ.Φ., 1870-1920.
41 μαθητές το 1811 κατανεμημένοι σε 2 τάξεις και 4 κλάσεις. Επί διευθύνσεως Λιβαδά 4 τάξεις [περιοδικό Ελλάς 1890 ΙΙ, τεύχος γ΄,σ. 173-177, Dr. C.H.Mϋller].
Δωρεά Χαντζή Πολυζώη [Τ.Ε,Β΄,431] Δωρεά Παλλαντίδη [Τ.Ε,Β΄,433] Κληροδότημα Αλεξάνδρας Ράλλη [Τ.Ε,Β΄,434], [Κληροδοτήματα 1930,σ. 584-587] Υποτροφίες διατηρούσε στη Δύση και τους έστελνε ως δασκάλους σε Μακεδονία, Θράκη. Η κοινότης συντηρούσε σχολεία σε Μακεδονία, Βουλγαρία, Ήπειρο, Θεσσαλία [Τ.Ε,Α΄,CIV, σημ. ].
Ανασύσταση σχολής το 1811. Πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιεύτηκε στην “προκήρυξη” των Εμμανουήλ Παπά Σερραίου-Αθανάσιου Σταγειρίτη [Καψπούρογλου, Δίπυλος 7 (ανατύπωση “Μελέτης” 1909, 407-485)].
Το κτίριο της σχολής ήταν οικία που ανήκε στην Εκκλησία, με ψηλές και ωραίες αίθουσες στο δεύτερο όροφο. [Γεδεών ΕΑ. ,1916, σ.171 εξ.].
Διορίζονταν στη σχολή εφημέριοι,αλλά και ειδικοί διδάσκαλοι.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.