ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χερσώνος
Χερσών
Ηλίας Κανδύλογλους
Γεώργιος Στρατηγόπουλος Θεόδωρος Παλαίωφ

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.