ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κουρίου
Κούριον (Σωτηριούπολις)
τέλη του ΙΗ΄αιώνα

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.