ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιερατική Σχολή
Φανάρι-Κωνσταντινούπολη
(1) Ίδρυση επί πατριαρχείας του Ιωακείμ Γ΄, [Τ.Ε.,Α΄, 27].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.