ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγ. Παρασκευής
Αγ. Παρασκευή, Λέσβος
1830, [Τ.Ε., Β΄, 129], [Νέος Αγών 18 Νοεμβρίου 1934, σ. 2γ].
Σταυράκης Αναγνώστης, - 1835 Αριστείδης Πάππης, 1863-
Υάκινθος Πατσελής, 1848-1851 Ευστράτιος Γ. Κουσβής, 1863-1874
Αριστείδης Πάππης Υάκινθος Πατσελής Ξενοφών Καραπαναγιώτης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.