ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κω
Κώς
Αναφέρεται το 1587 [Τ.Ε.,Β',116-117]. Διακόπτεται η λειτουργία της κατά την επανάσταση.
Παπαιωάννης Ζαρράφτης, αρχές του 19ου αιώνα [Τ.Ε.,Β',117].
Αναστάσιος Πλατανίστης Δημήτριος Πλατανίστης.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.