ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λίνδου
Λίνδος, Ρόδος
1759
Δημήτριος Φιλιππάκης, 1759 Φραγκίσκος Αντωνιάδης, 1848 Σαμουήλ ο Λίνδιος Σίφνιος Μελισσάς

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.