ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρόδου
Ρόδος
Υπήρχε ήδη το 1757, [Τ.Ε.,Β΄,110].
Κωνσταντίνος, 1774 - 1789 Ναθαναήλ ιερομόναχος, 1782 Δημήτριος, 1787 Αντώνης Στουμπετζής, 1805 - 1811, [Τ.Ε.,Β΄,110] Παναγιώτης Βενετοκλής, 1817 Μιχαήλ, - 1874 Εμμανουήλ Κισθήνιος, 1834 -
Κληροδοτήματα-Δωρεές: Οικογένεια Βενετοκλή (1842 - 1920), [Τ.Ε.,Β΄,111]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.