ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σκοπέλου.
Σκόπελος.
1724
Νεόφυτος Μαυρομάτης.
Η λειτουργία διακόπηκε προσωρινά κατά την επανάσταση.
Ιερόθεος Πελοποννήσιος , ιερομόναχος , 1724 - 1740 Διονύσιος , ιεροδιάκονος ,1760 – 1770, [Τ.Ε.,Β',91], [Σάθα ΜΒ.Γ 125, ΝΕ.1923, ΙΖ 299]. Αστέριος Φιλιππίδης , 1825 - 1830.
Καισάρειος Δαπόντες [Τ.Ε.,Β', 91-92]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.