ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγ. Τριάδας
Κόρθιο (Άνω Κάστρο), Άνδρος
Σαμουήλ Πλασίμης ή Σκιαζής
Παγκράτιος Κουμέλης (Παλαβός)
Παΐσιας Κουμαριανός Ζαχαρίας Μαθάς Μιχαήλ Μούχος Καλλίνικος Καμπάνης, αργότερα μητροπολίτης Χαλκίδας, [Τ.Ε., Β΄, 75] Μενέλαος Δαπόντες Δαβίδ Μολοχάδης, αργότερα επίσκοπος Φωκίδος, [Τ.Ε., Β΄, 75] Ιωαννίκιος Καζάπης Στέφανος Λεφάκης
Ζαχαρίας Μαθάς Καλλίνικος Καμπάνης Αμφιλόχιος Γαρδέλης
Δωρεές-Κληροδοτήματα: Μολδαβίας Σκαρλάτος Καλλιμάχης, [Τ.Ε., Β΄, 73] Ζωή Εμμανουήλ Βραγκοβάνου, [Τ.Ε., Β΄, 73] Άρχων στόλνικος Κωνσταντίνος, [Τ.Ε., Β΄, 73] Άρχων Βεστάρνης Γρηγόριος Ρωμανίδης, [Τ.Ε., Β΄, 73] Οικογένεια Μαυρογένη (1819), [Τ.Ε., Β΄, 74]
Χτίστηκε από τον ιδρυτή σε έκταση την οποία αγόρασε ο ίδιος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.