ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καλαμών
Καλαμάτα
Πρίν το 1788 [Τ.Ε.,Α',340]
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση του 1821 και ανοίγει πάλι στης 28/12/1829 ως αλληλοδιδακτικό σχολείο.
Ιερόθεος, 1803-1823. Καλλίνικος Καστόρχης, 1837
Γεράσιμος Παπαδόπουλος, , 17631 - 1795, μαζί με υποδιδάσκαλο [Τ.Ε.,Α',341], και το β' συγχρόνως με τον Ιερόθεο έως το 1844 (†), οπότε δίδασκε αμισθί. Κώστας Γκίκας , 13/2/1830- Πέτρος Μπούας, 17/5/1830 - 6/10/1831 , είχε 152 μαθητές.
Παναγιώτης Θεοδώρου
Τον Mάϊο του 1830 ο Γεώργιος Βεργόπουλος δώρησε 5000 γρόσια στην σχολή [Τ.Ε.,Α',342]. Στις 17/9/1830 οι κάτοικοι υποβάλλουν κατάλογο εισφορών 10.365 γρόσια [Τ.Ε.,Α΄,342].
(1) Όσον αφορά στην διδασκαλία του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, η χρονολογία 1736 πρέπει να είναι τυπογραφικό λάθος, καθώς ο Παπαδόπουλος ήταν μαθητής της σχολής Δημητσάνης, η οποία ιδρύθηκε το 1764 [Τ.Ε.,Α',341].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.