ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σιγδίτζης
Σιγδίτζα (Παρνασσίδος)
αρχές 18ου αιώνα
Ηλίας Λίτσικας Γεράσιμος Λίτσικας
Κοσμάς ο Αιτωλός, 1722-1732, υπό Γεράσιμου Λίτσικα

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.