ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Υπάτης
Η σχολή αρχικά βρισκόταν στη Μονή Αγάθωνος (ιδρύθηκε το 16ο αιώνα)1, για να μεταφερθεί αργότερα στην Υπάτη (Νέαι Πάτραι).
Ζαχαρίας Αινιάν (εκ Μαυρίλλου), τέλος 18ου αιώνα Γεώργιος Αινιάν, πριν το 1821
(1) Στη σχολή της Μονής Αγάθωνος δίδασκαν λόγιοι μοναχοί, όχι μόνο τους αγράμματους δόκιμους, αλλά και τα παιδιά των γύρω χωριών, [Τ.Ε.,Α΄,285].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.