ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Προκαταρκτική Σχολή Φαναρίου
Φανάριον (Θεσσαλίας)
Αρχές 19ου αιώνα
Νικόλαος Δημητριέας, 1818, υποδιδάσκαλος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.