ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κίου (1)
Κίος
1856,η σχολή καίγεται. 1922,καταστροφή της σχολής.
Φιλόθεος μοναχός Ιθακήσιος, 1802-1807 Γεώργιος Οικονόμου Αινιάν (Νεοπατρεύς), 1808-1812 Ανανίας, 1812-1820 Ζαχαρίας Αινιάν, εώς το 1824, πατέρας του προηγούμενου Αινιάν, Χρ. Κ. Κοκκινάκης, 1824-1847 Νικόλαος Σκούφος Κούρτιος, Χρ. Κ. Κοκκινάκης, 1830-1837, (β΄φορά) Δημήτριος Χρυσοστόμου, 1838-1844 Χρ.Κ. Κοκκινάκης, 1844-1848, (γ΄φορά) Κ. Λεφάκης, 1848-1850 Ζαχαριάδης, 1851-1852 Γεώργιος Πολυχρονιάδης, 1852-1856 Καλλίας, 1857- . Θεόδωρος Νεστορίδης Κ. Βάλληνδας, μέχρι το 1861 Αντώνιος Φιλαλήθης Γρηγόριος Ζυγαβηνός, μέχρι το 1868
(1) [Ευαγγελίδης: Περί της Κιανών πολιτείας, 1892]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.