ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μετεώρων
Μετέωρα
Υπήρχε και κατά τους Βυζαντινούς και κατά τους νεώτερους χρόνους, ιδρύθηκε το 1818.
Παΐσιος, επίσκοπος Σταγών (εκ Κλινοβού), με τη συνδρομη των ηγεμόνων Βλαχίας και Μολδαβίας.
Διατηρήθηκε για τη διδασκαλία των μοναχών και την αντιγραφή χειρογράφων [Τ.Ε., Α΄, 232-233], [Ν.Α. Βέης, εν «Βυζαντίδι» Α΄ 1909, σ. 191 εξ.]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.