ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Παλατά
Παλατάς
Στα τέλη του 18ου αιώνα
Νεόφυτος εκ Κρήνης (Τσεσμέ)
Γερμανός Δ΄(ο κατόπιν πατριάρχης), [Τ.Ε,Α΄,37] Σαμουήλ Χαντζερής [Τ.Ε,Α΄,37]
πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,37]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.