ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Εδιρνέ Καπή 1
Εδιρνέ Καπή
1763
Κωνσταντίνος, 1763 (μετά υποδιδασκάλου), [Τ.Ε,Α΄,36]
Γεράσιμος πρώην Πρεσρένης, Κληροδότημα [Τ.Ε,Α΄,37] Η σχολή συντηρούνταν από τους τόκους του κληροδοτήματος του πρώην Πρεσρένης Γερασίμου, από τόκους κεφαλαίου 5,500γρ., από εισφορά 200γρ. της εκκλησίας και από ενοίκιο οικίας [Τ.Ε,Α΄,37]
Ιδιόκτητο οίκημα [Τ.Ε,Α΄,37], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.224], [Γεδεών, ΠΠ, σ.26]
(1) Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στο Εδιρνέ Καπή υπήρχαν τρεις σχολές ή μια σχολή. Εδώ καταγράφηκαν τρεις σχολές.
(1) Τρία πατριαρχικά γράμματα μνημονεύουν την σχολή: α. 1798 του Γρηγορίου Ε΄, β. 1813 του Ιερεμίου Δ΄, γ. 1813 του Κυρίλλου ΣΤ΄, [Τ.Ε,Α΄,37], [Γεδεών, εορτολόγιον, σ.376-382]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.