ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Αγίου Διονυσίου
Μονή Αγίου Διονυσίου (στον Όλυμπο)
Υπήρχε σχολή στην οποία σπούδαζαν οι μοναχοί, αλλά και τα παιδιά των γύρω χωριών. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης οι μοναχοί κατέφυγαν στην Αίγινα, για να επιστρέψουν αμέσως μετά.
1
(1) Δεν γνωρίζουμε τους διδασκάλους, οι οποίοι πάντως ήταν λόγιοι μοναχοί.
Μοναχός σε αυτήν την Μονή ήταν ο Μεθόδιος εξ Αγυιάς [Τ.Ε,Α΄,222] Το 1805 βρίσκεται στη Μονή ο ιερέας Ιγνάτιος Σκαλιώρας εκ Ραψάνης [Τ.Ε,Α΄,140]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.