ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Ζαγοράς
Ζαγορά
Υπάρχει στα μέσα του 17ου αιώνα.
Αθανάσιος, ιερομόναχος, 1647-1648 [Τ.Ε.,Α΄,201], [Σάθα, ΜΒ΄τομ.Γ΄, σ.λστ΄, οστ΄, 583, 592]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.