ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ιερομηρίου
Ιερομήριο (Γερομέριο)
Νείλος Εριχιώτης. [Τ.Ε., Α΄,191], [Παρανίκα, Σχεδίασμα, σ. 61], [Ι.Θ. Μαρτίνης, ΕΑ, 1905. σ. 313],[Σ. Σπυρ. Οικονόμου, ΕΑ, 1905, σ. 471], [Σ. Σπυρ. Οικονόμου, ΕΑ, 1899, σ. 453-454], [Άνθιμος Αλεξούδης, ΕΑ, 1899, σ. 475-476]
Η σχολή υπήρχε το 1285. [Τ.Ε., Α΄,192].
Μέχρι τον 17ο αιώνα η διδασκαλία γινόταν δωρεάν. [Τ.Ε., Α΄,192]
(1) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη. [Τ.Ε., Α΄,192], [Ν.Γ. Μυστακίδης, ΕΑ, 1899, σ. 453-454, 475], [Δ. Ευαγγελίδη, ΒΗ, σ. 88]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.