ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σενίτσης.
Σένιτσα.
1
(1) Ίδρυση της σχολής υπό του Κοσμά Αιτωλού, [Τ.Ε.,Α΄,189].
1) Με επιστολή του Κοσμά Αιτωλού στις 28 Ιουλίου 1779 προς τους κατοίκους Σένιτσας ορίστηκαν επίτροποι της σχολής οι: Λέκκας Κύρκος, Παπανίκας, Γκέκος Δήμου, Σπύρος Ντέντες, Σπύρος Αθανασίου, [Τ.Ε.,Α΄,189-190], [Διογένης Χαρίτων, «Φωνή Ηπείρου», 3/1/1987].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.