ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αργυροκάστρου
Αργυρόκαστρο
ίσως το 1733
1756, ανασύσταση της σχολής επί Μητροφάνους [Τ.Ε,Α΄,185], [Γ.Φατσέας, Γεωγρ. Γραμματική, τομ.Β΄,σ.142]. 1789, ανανέωση της σχολής. αρχές του 19ου αιώνα, μεταρρύθμιση της σχολής από πλούσιους Αργυροκαστρίτες. 1822, κλείσιμο της σχολής εξαιτίας της επανάστασης. Η σχολή παρέμεινε κλειστή σε όλη την διάρκεια της επανάστασης. 1830, ανασύσταση ως αλληλοδιδακτική υπό του Δρυινουπόλεως Ιωακείμ. Η σχολή κλείνει με την κατάληψη του Αργυροκάστρου από τους Αλβανούς.
Κωνσταντίνος, 1760-1764 Χατζηδημητρίου Ελευθέριος Κωνσταντίνος, -1815 Ευστράτιος εκ Βαθυκουκίου, 1815-1822 Ζαφείρης εκ Γραμμένου, 1830-
Δοσίθεος, μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου
Δ. Πολύζος, 1809, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,187] Στο διάστημα 1760-1764 ο μισθός του Κωνσταντίνου πληρώνονταν από κληροδότημα [Τ.Ε,Α΄,186]
Η σχολή ήταν διόροφη και το κόστος ανέγερσής της ήταν 317,530 τσουρουκικά γρόσια [Τ.Ε,Α΄,186,σημ.1]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.