ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νεγ[ρ]άδων
Νεγ[ρ]άδες
Αναστάσιος Σακελλαρίδης, αρχές ΙΘ΄ αιώνα [Τ.Ε., Α΄, 177], [ΗΧ, 1928, 41]. Παπαρούσης Διονύσιος1, 1806- , [Τ.Ε., Α΄, 177], [“Παλαιογραφικός Έρανος”, σ. 84, κωδ. 16].
Αγραφιώτης Κωνσταντίνος, 1806- Αντώνιος, 1806-
(1) Εκτελούσε και χρέη γιατρού. Γι’ αυτό και έγραψε μαζί με τους μαθητές του τον κώδικα 16 που περιελαμβάνει «ιατροσόφιον αργυρίου χάριν» [Τ.Ε., Α΄, 177].
1) Το 1843 χρειάστηκε η σχολή δεξαμενή νερού για την κατασκευή της οποίας μετέβηκαν δύο Τουρκαλβανοί ο Ιβραχήμ και ο Ταϊφουρβέης [Τ.Ε., Α΄, 177], [Σπ. Π. Λάμπρου, ΝΕ, 380].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.