ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή Σχολή της Θεοτόκου Καμαριωτίσσης(1)
Μονή Θεοτόκου Καμαριωτίσσης, Νεοχώρι
Η σχολή λειτουργούσε στο διάστημα 1785-1804 [Τ.Ε.,Α΄,35]
Μισθός διδασκάλου [Τ.Ε.,Α΄,35]
(1) Δεν είναι σαφής η σχέση της σχολής με την «Σχολή Νεοχωρίου», γι’αυτό καταγράφηκαν ως ξεχωριστές σχολές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.