ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τσοτυλίου
Τσοτύλιο
Ίσως το α΄ τέταρτο του 19ου αιώνα
Για την συντήρηση της σχολής γινόταν το πανηγύρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ναό του Βέφα Μαϊδάν του Βυζαντίου. Περιφερόταν δίσκος, τα έσοδα του οποίου δίδονταν στους επιτρόπους της σχολής [Τ.Ε., Α΄ ,152], [Γεδεών, Εορτολόγιο, Κων/πολις, 1904, σ.362]
Η σχολή ικανοποιούσε και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γύρω χωριών [Τ.Ε., Α΄,152] Η σχολή είχε επιτρόπους [Τ.Ε., Α΄,152]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.