ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σωχού
Σωχός
Η σχολή υπήρχε πριν την επανάσταση Λειτούργησε μέχρι το 1912 οπότε και μετασχηματίστηκε σε ημιγυμνάσιο

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.