ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θεραπείων
Θεραπεία
1798
Η σχολή κλείνει με την επανάσταση. 1828, ανασύσταση της σχολής
Αλέξανδρος Ραδινός [Τ.Ε.,Α΄,34] Ζαχαρίας (Παπαζαχαρίας) Αινιάνας εκ ων Νέων Πατρών, 1828- , [Τ.Ε.,Α΄,34]
Γεώργιος Στεφάνου [Τ.Ε.,Α΄,34]
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλάς [Τ.Ε.,Α΄,34, σημ.3] Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής [Τ.Ε.,Α΄,34, σημ.3] Σωτήριος Καλλιάδης [Τ.Ε.,Α΄,34, σημ.3]
Αλέξανδρος Μουρούζης, (1782) και (1798) Δωρεά [Τ.Ε.,Α΄,34,σημ.3]
1804 διδάσκεται η Γαλλική γλώσσα [Τ.Ε.,Α΄,34, σημ.3)
Αρχική εγκατάσταση σε οίκημα ης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Το οίκημα είχε αγοραστεί το 1775, από τον ιδιοκτήτη του κάποιον Αλέξη, έναντι 1000 γροσίων [Τ.Ε.,Α΄,33], [Γρηγόριος Ταπεινός, «Κύρηκας» Κωνσταντινουπόλεως, 1892, τομ. Γ΄, σ.94] 1828 και 1849, ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων επί πατριαρχίας Γερμανού Δ΄ [Τ.Ε.,Α΄,33]
Το 1819 απαγορεύεται η διδασκαλία των επιστημών από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ [Τ.Ε.,Α΄,33, σημ.1], [Ζ.Μαθά, Κατάλογος πατριαρχών, εκδ.α΄, σ.279, 280], [Marcellus, Episodes Litteraires en Orient, τομ.Β΄, σ.88-89], [περιοδικό «Καλλιόπη», 1819, σ.217], [Γεδεών, ΠΠ, σ.685], [ΠΛΕΕ, Ι Χατζηϊωάννου, Αθ. τομ.Ε΄, 1929, σ.92]. Στην σχολή φοιτούσαν πολλοί Πελοποννήσιοι επειδή ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ και ο μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος ήταν Πελοποννήσιοι [Τ.Ε.,Α΄,33-34]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.