ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νιγρίτης.
Νιγρίτα.
Στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η σχολή κλείνει με την επανάσταση και παραμένει κλειστή μέχρι το 1828. Κατόπιν επαναλειτουργεί μέχρι το 1912.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.