ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Προδρόμου (Μενοικέως).
Μονή Προδρόμου.
Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.
Ηγούμενος της σχολής.
Χριστόφορος Προδρομίτης (μοναχός), 1879-1886.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.