ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Κοζάνης(1).
Κοζάνη.
1745.
Ευγένιος Βούλγαρις.
(1) Ο Ευαγγελίδης αναφέρει το σχολείο στην [σελ.160] και όχι στο σημείο που εξετάζει την παιδεία στην Κοζάνη [T.E, Α΄, 124-129]. Το πιο πιθανό είναι το ενλόγω σχολείο να είναι το ίδιο με το σχολείο «Στοά», γιατί ο Ευαγγελίδης πριν αρχίσει την εξέταση της «Στοάς» λέει στην [Τ.Ε, Α΄, 124] ότι ο Βούλγαρις είχε κληθεί το 1745 να διδάξει στην Κοζάνη.
Το σχολείο αναφέρεται από τον Ευαγγελίδη ως νεωτεριστικό [Τ.Ε., Α΄,160]. Το σχολείο είχε βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α΄,160].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.