ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κοζάνης(1).
Κοζάνη.
1666.
1735, επανίδρυση. 1738, η σχολή κλείνει λόγω κοινοτικών διαμαχών [Τ.Ε., Α΄,124].
Γεώργιος εκ Σερβίων, 1666-1668 Κοντάρης Γρηγόριος, 1668-1676 [Τ.Ε., Α΄,124] Ορφανός Νικόλαος, 1676-1678 Νεόφυτος ιερομόναχος εκ Σερβίων, 1678-1694 Παρακείμενος Γεώργιος, 1694-1707 Σωτήριος (ιερέας), 1707-1728 Λεοντιάδης Σεβαστός εκ Καστοριάς, 1726-1731 Χρηστάκης εκ Λεβαδείας, 1735-1738
(1) Για την σχολή βλέπε: [Τ.Ε., Α΄,124, σημ.2], [Σ. Καστόρχην, Σχολή Δημητσάνης, σ.θ΄].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.