ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θεσσαλονίκης (2)1.
Θεσσαλονίκη.
Η σχολή υπήρχε το 1757 [Τ.Ε., Α΄, 114].
Κοσμάς Μπαλάνος, 1757-1758
(1) Το κείμενο του Ευαγγελίδη είναι ασαφές αναφορικά με το πόσες σχολές λειτούργησαν στην Θεσσαλονίκη. Καταγράφηκαν τρεις σχολές, όμως θα πρέπει να ξανασυμβουλευτεί κανείς τον Ευαγγελίδη παρόλο που το κείμενο δεν είναι καθόλου διαφωτιστικό.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.