ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γενιτζέ Βαρδάρ.
Γενιτζέ Βαρδάρ.
Η σχολή λειτουργούσε στις αρχές του 17ου αιώνα [Τ.Ε., Α΄,112], [Χατζή Κάλφα, «Δζιχάν Νουμά» (Κάτοπτρο Κόσμου)].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.